W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu danych (zwanym dalej „RODO”)
szanując Pana/Pani prywatność przekazujemy podstawowe informacje o przetwarzaniu danych:

– Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:
ERTEC Agencja Techniczna Ryszard Torczyński
z siedzibą: 72-001 Kołbaskowo, Kurów 32.
– Kontakt z Administratorem można uzyskać listownie, poprzez formularz kontaktowy,
pod adresem e-mail: iod@ertec.com.pl lub telefonicznie +48 91 435 84 94 .
– Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celach niezbędnych do:

 • udzielenia odpowiedzi na zapytania,
 • przyjęcia zamówienia/zgłoszenia,
 • wykonania umowy

na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora oraz przepisów prawa.

– Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu zgłoszenia żądania usunięcia danych lub sprzeciwu.

– Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawnione naszym pracownikom lub współpracownikom. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych:

 • świadczącym zlecone usługi informatyczne lub księgowości,
 • świadczącym usługi wysyłki sms oraz e-mail,
 • świadczącym usługi prawne
 • uczestniczącym w realizacji zamówień/umów/zgłoszeń

oraz podmiotom uprawnionym przepisami prawa i podmiotom upoważnionym przez Pana/Panią.

– Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawa:

 • ich sprostowania,
 • usunięcia/zapomnienia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu,
 • prawo do cofnięcia zgody

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek zgłoszony na e-mail iod@ertec.com.pl.
– W trakcie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.
– Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Regulatora: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.
– Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przesłania zapytania i udzielenia przez nas odpowiedzi lub realizacji zamówienia/zgłoszenia.